Nyheter

Vad kan entreprenörer göra för att påverka vår värld i positiv riktning? Mycket!

Business As Mission, BAM, är en växande global rörelse av entreprenörer och företagare som använder sina liv, entreprenörsgåvor och företag för att betjäna människor och samhällen, med särskilt fokus på arabvärlden och Asien.

 

BAM handlar om företag som räknar med ett fjärde resultatområde, efter det ekonomiska, sociala och miljömässiga, som en del av sin affärsplan, nämligen "Gudsrikesdimensionen".

BAM är en avgörande strategi för att möta de stora behoven i världen idag. ”Human Trafficking” - vår tids slaveri - är ett av dem.

Lördagen den 13 februari hålls en BAM konferens i Citykyrkan i Stockholm.

Varför ska du komma till BAM träffen i Stockholm?
• Du får chansen att förstå vad BAM är, i teori och i handling.
• Du får möta andra entreprenörer som använder sina entreprenörsgåvor i det stora globala uppdraget.
• Du får höra exempel på hur andra har gjort BAM från jordens alla hörn.
• Du får vara med när vi ”BAM testar” verkliga affärsidéer för att hjälpa entreprenörer vidare. Du kan ta med din affärsidé.

BAMofSweden är ett löst sammanhängande nätverk av entreprenörer, som bland annat samarbetar med Världen idag.

För ytterligare information och anmälan till konferensen: www.BAMofSweden.se